Hospice De Regenboog heeft geld nodig. Meer geld dan dat de mensen die er de laatste dagen van hun leven doorbrengen, inbrengen en kunnen inbrengen; en meer geld dan dat er via de overheid binnenkomt. Als vrienden van het hospice willen wij de tekorten dichten. Dat is ons doel. Wij willen dat er geld is voor de randvoorwaardelijke sfeer van het hospice, om vrijwilligers te kunnen ondersteunen en om een allerlaatste wens, hoe eenvoudig vaak, in vervulling te kunnen laten gaan.

Wie vormen de Stichting? De Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om fondsen te werven voor Hospice De Regenboog. Het bestuur bestaat uit:

"Het is ontzettend dankbaar wat we voor de stichting mogen doen. Omdat we zien hoezeer de zorg en persoonlijke aandacht wordt gewaardeerd door mensen die bezig zijn om afscheid te nemen van het leven. En hoe hartverwarmend de inzet is van professionals en al die vrijwilligers om de laatste dagen van deze mensen te verlichten en verzachten." Als stichting voldoen wij aan de ANBI-voorwaarden De Stichting Vrienden van Hospice De Regenboog is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij zijn transparant in ons beleid: in ons jaarverslag doen we verslag van uitgeoefende activiteiten en leggen we financiële verantwoording daarover af.

Downloads
Klik op onderstaande link om het betreffende document in te kijken:
* Jaarrekening 2022
* Huishoudelijk reglement
* Beleidsplan